Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych

Kompleksowe przygotowanie i prowadzenie procesów budowlanych od pozyskania finansowania poprzez wykonanie dokumentacji projektowej do nadzoru nad realizacją i rozliczeniem inwestycji.

O nas

Grupę PROBIN tworzą inżynierowie posiadający szerokie, wieloletnie doświadczenie projektowe i wykonawcze z zakresu budownictwa oraz pozyskiwania i rozliczania dotacji.

Połączenie sił i stworzenie zespołu zaowocowało wzrostem wydajności i elastyczności terminowej oraz stworzeniem kompletnej oferty wykonywanych projektów i usług.

Podstawą naszej działalności jest kompleksowe przygotowanie i prowadzenie procesów budowlanych od pozyskania dotacji poprzez wykonanie dokumentacji projektowej do nadzoru nad realizacją i rozliczeniem inwestycji.

Posiadana wiedza, wyposażenie sprzętowe i software’owe, pozwala nam na podejmowanie realizacji także złożonych i ambitnych koncepcji architektonicznych.

Nasze usługi

 • Nadzorujemy z ramienia Inwestora, wszystkie etapy tworzenia dokumentacji technicznych, realizowane przez odrębne jednostki projektowe, np. wyłonione w przetargu.
 • Przygotowujemy specyfikacje istotnych warunków zamówienia, wzory umów, opisy przedmiotu zamówienia i pozostałe dokumenty przetargowe.
 • Wykonujemy audyty istniejących dokumentacji projektowych, posiadanych przez Inwestora.
 • Wykonujemy kompleksowe dokumentacje projektowe, zarówno we własnym zakresie jak i we współpracy.
 • Wykonujemy ekspertyzy i opinie techniczne.
 • Wykonujemy nadzory autorskie.

 • Wykonujemy nadzory inwestorskie w zakresie wszystkich branż.
 • Posiadamy uprawnienia do nadzoru robót w obiektach objętych ochroną konserwatorską.
 • Wykonujemy przeglądy techniczne obiektów.
 • Pełnimy m.in. funkcje:    
  • Inwestor zastępczy    
  • Inżynier kontraktu    
  • Menadżer Projektu    
  • Inspektor nadzoru    
  • Kierownik budowy

 • Od 2004 roku współpracujemy z Firmami, Instytucjami Publicznymi, Jednostkami Samorządu Terytorialnego, to dla nich pozyskaliśmy blisko 200 mln zł. Specjalizujemy się w programach pomocowych Unii Europejskiej, Norweskich Mechanizmach Finansowych. Oferujemy kompleksową realizację projektów inwestycyjnych i innych, zarówno dla sektora przedsiębiorstw, jednostek naukowo – badawczych, jak również podmiotów samorządu terytorialnego i innych. Wspieramy oraz doradzamy naszym klientom w całym procesie realizacji przedsięwzięć, od zdefiniowania projektu, poprzez wybór źródeł finansowania, aplikację o fundusze europejskie oraz skuteczne jego rozliczenie.
 • Opracowujemy Studia Wykonalności, Biznes Plany, Wnioski o Dofinansowanie.
 • W ramach realizowanych projektów pełnimy funkcje Menadżera Projektu, Koordynatora Finansowego, Inżyniera Projektu.
 • Przygotowujemy pełny proces inwestycyjny, m.in. opracowujemy harmonogram realizacji inwestycji, specyfikacje sprzętowe, analizy finansowe, postępowania przetargowe zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, wnioski beneficjenta o płatność.

Referencje

“Z przyjemnością informuję, że zadania powierzone Inżynierowi Projektu zostały wykonane z należytą starannością, rzetelnie, terminowo i z dbałością o zachowanie najwyższej jakości usług.“

Prof. Cezary Sanecki

REKTOR AKADEMII MUZYCZNEJ IM. G. I K. BACEWICZÓW W ŁODZI

“Potwierdzam wysoki poziom świadczonych przez Pana Bartosza Kowalskiego usług jak również pełne zaangażowanie w procesie realizacji, kordynacji i rozliczania kontraktu.“

Prof. dr hab. Ryszard Grygiel

DYREKTOR MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI

“Z pełnym przekonaniem polecam Pana Bartosza Kowalskiego jako solidnego partnera w realizacji zamierzeń inwestycyjnych, właściwie przygotowanego merytorycznie jak i organizacyjnie co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.“

Monika Matusiewicz

Z-CA DYREKTORA ŁÓDZKIEGO DOMU KULTURY

“Doświadczenie wyniesione ze współpracy z Panem Andrzejem Malinowskim pozwala mi stwierdzić, iż okazał się być godnym polecenia, solidnym i skutecznym partnerem.“

DYREKTOR NACZELNY FILHARMONII ŁODZKIEJ IM. ARTURA RUBINSTEINA

“Dokumenty opracowane przez Pana Andrzeja Malinowskiego zostały przygotowane z należytą starannością, terminowo, w sposób rzetelny i z dużą fachowością. Pan Andrzej Malinowski wykazał się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia.“

Prof. Cezary Sanecki

REKTOR AKADEMII MUZYCZNEJ IM. G. I K. BACEWICZÓW W ŁODZI

Instytut Biopolimerów i Włokien Chemicznych w Łodzi gorąco rekomenduje usługi Pana Andrzeja Malinowskiego jako solidnego i rzetelnego partnera.“

Dr Radosław Dziuba

DYREKTOR

“Dotychczasowa współpraca pokazuje, że Pan Andrzej Malinowski jest godnym polecenia, solidnym i skutecznym partnerem.“

Bartosz Rzętkiewicz

P.O. DYREKTORA DEPARTAMENTU PARTNERSTWA I KOMUNIKACJI ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Ponad:
0
mln

Pozyskanych dotacji

Ponad:
0

Zrealizowanych projektów