Osiedle “Zdrowie Park” w Łodzi, ul. Srebrzyńska 40

Wróć do galerii realizacji

Wykonanie projektu konstrukcyjnego oraz budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażem podziemnym, Osiedle “Zdrowie Park” w Łodzi, ul. Srebrzyńska 40.

Powierzchnia użytkowa : 8 958,35 m²

Powierzchnia zabudowy : 1 319,23 m²

Powierzchnia terenu : 6 564,00 m²

Kubatura netto budynku : 26 589,5 m³

Liczba kondygnacji : 1 kond. podziemna 7 kond., nadziedziemnych

Zakres prac:

– Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej

– Nadzór autorski

– Inspektor nadzoru inwestorskiego

– Menadżer Projektu

Projekt architektoniczny i wizualizacje: Neoprojekt, mgr inż. arch. Wojciech Netzel