Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej w Łodzi

Wróć do galerii realizacji

Budowa Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej, Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi przy ul. 1-go Maja 4, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007÷2013 Oś Priorytetowa V Infrastruktura Społeczna, Działanie V4 Infrastruktura Kultury.

Powierzchnia zabudowy : 1 310m²

Powierzchnia użytkowa : 3 636m²

Kubatura : 23 587m³

Liczba kondygnacji : 4 kond. nadziemne,1 kond. podziemna

Zakres prac:

– Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz pozyskanie dofinansowania

– Nadzór nad rozliczeniem dofinansowania

– Koordynacja i nadzór merytoryczny nad realizacją dokumentacji

– Inżynier Projektu

– Menadżer Projektu