Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

Wróć do galerii realizacji

Termomodernizacja Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, ul. Skłodowskiej-Curie 19/27.

Powierzchnia użytkowa : 11 946 m²

Liczba kondygnacji : 5 kond. nadziemnych, 1 kond. podziemna

Zakres prac:

– Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz pozyskanie dofinansowania

– Koordynacja i nadzór merytoryczny nad realizacją dokumentacji projektowej

– Inspektor nadzoru inwestorskiego

– Nadzór nad rozliczeniem dofinansowania