Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Wróć do galerii realizacji

Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, pl. Wolności 14, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014÷2020, Oś priorytetowa VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Powierzchnia użytkowa : 2 349,11 m²

Powierzchnia zabudowy : 1 346,79 m²

Powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem : 3 349,91 m²

Kubatura : 13 636,23 m³

Liczba kondygnacji : 4 kond. nadziemne, 1 kond. podziemna

Okres realizacji dokumentacji : 03.2017 ÷ 10.2017 r.

Okres realizacji robót : 11.2018 ÷ 09.2020 r.

Wartość dokumentacji : 297 660,00 brutto

Wartość robót : 27 951 770,00 zł brutto

Zakres prac:

– Koordynacja i nadzór merytoryczny nad realizacją dokumentacji projektowej

– Inżynier Projektu

Projekt i wizualizacje: BIPROWŁÓK Sp. o.o. mgr inż. arch. Jarosław Przybylski