Pałac Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi – Wnętrza

Wróć do galerii realizacji

Stworzenie nowoczesnej przestrzeni koncertowej i zachowanie historycznego dziedzictwa kulturowego Łodzi poprzez realizację prac konserwatorsko – rewitalizacyjnych w Pałacu Karola Poznańskiego w Łodzi, ul. Gdańska 32, współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009÷2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009÷2014, w ramach programu “Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego”.

Powierzchnia użytkowa : 4 314,04 m²

Kubatura : 24 429,0 m³

Liczba kondygnacji : 4

Wartość prac : 20 081 991,00 zł brutto
Zakres prac:

– Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz pozyskanie dofinansowania

– Nadzór nad rozliczeniem dofinansowania

– Nadzór nad realizacją dokumentacji projektowej

– Inspektor nadzoru inwestorskiego

– Menadżer Projektu