Łódzki Dom Kultury

Wróć do galerii realizacji

Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem w Łodzi, ul. Traugutta 18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 ÷ 2020.

Powierzchnia użytkowa : 7 982,10 m²

Powierzchnia zabudowy : 1 945,97 m²

Powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem : 3 252,54 m²

Kubatura : 36 864 m³

Liczba kondygnacji : 7 kond. nadziemnych, 2 kond. podziemne

Wartość dokumentacji : 351 780,00 zł brutto

Wartość robót : 12 217 098,00 zł brutto

Okres realizacji dokumentacji : 06.2017 ÷ 09.2017 r.

Okres realizacji robót : 03.2018 ÷ 04.2019 r.

Zakres prac:

– Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz pozyskanie dofinansowania

– Koordynacja i nadzór merytoryczny nad realizacją dokumentacji projektowej

– Inżynier Projektu

– Menadżer Projektu

– Nadzór nad rozliczeniem dofinansowania