Pałac Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi – Elewacje

Wróć do galerii realizacji

Prace remontowo – konserwatorskie dawnego pałacu rodziny Karola Poznańskiego obecnej siedziby Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Gdańska 32, w ramach przedsięwzięcia „Poprawa wizerunku Uczelni i atrakcyjności miasta poprzez rewitalizację głównej siedziby Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi” współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007÷2013 Oś Priorytetowa VI Odnowa Obszarów Miejskich, Działanie VI.I Rewitalizacja obszarów problemowych.

Powierzchnia użytkowa : 4 314,04 m²

Kubatura : 24 429,0 m³

Liczba kondygnacji : 4

Wartość prac : 18 020 729,84 zł brutto
Zakres prac:

– Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz pozyskanie dofinansowania

– Nadzór nad rozliczeniem dofinansowania

– Nadzór nad dokumentacją projektową

– Inspektor nadzoru inwestorskiego

– Menadżer Projektu