Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi

Wróć do galerii realizacji

Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi, ul. Rojna 20, współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 ÷ 2020.

Powierzchnia użytkowa : 1 845,33 m²

Kubatura : 28 124,16 m³

Liczba kondygnacji : 3

Okres realizacji robót : 06.2018 ÷ 09.2020 r.

Wartość robót : 20 991 424,20 zł brutto

Zakres prac:

– Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz pozyskanie dofinansowania

– Nadzór nad rozliczeniem dofinansowania

– Inżynier Projektu

– Inspektor nadzoru inwestorskiego

– Menadżer Projektu

Projekt i wizualizacje: „RYSY Architekci” mgr inż. arch. Rafał Sieraczyński