Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014÷2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. konserwację i zabezpieczenie oraz częściową rekonstrukcję średniowiecznego grodziska wraz z ciągami pieszymi i jezdnymi łączącymi istniejący skansen z grodziskiem. Grodzisko jako cenne świadectwo kultury materialnej zostało wpisane do inwentarza Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, podlega ochronie konserwatorskiej i archeologicznej (nr AZP 60-49/29). 11 czerwca 1953 roku grodzisko zostało wpisane do rejestru zabytków województwa łódzkiego, a w 2006 roku do gminnej ewidencji zabytków. Teren na którym zlokalizowane jest inwestycja podlega również ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Gminy Góra św. Małgorzaty z dnia 14 września 2010 roku)

Okres realizacji robót : 08.2019 ÷ 10.2020 r.
Wartość robót : 6 750 000,00 zł brutto
Zakres prac: - Inspektor nadzoru inwestorskiego
Projekt i wizualizacje: ARTA sp. z o.o. , dr inż. arch. Michał Domińczak
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound