Budynek biurowy „Kompap” w Łodzi, ul. Pomorska.

Wróć do galerii realizacji

Budynek biurowy „Kompap” w Łodzi, ul. Pomorska 83.

Powierzchnia zabudowy : 850 m²

Powierzchnia użytkowa : 4 200 m²

Kubatura : 14 590 m³

Ilość kondygnacji : 6

Zakres prac:

– Nadzór merytoryczny i koordynacja wykonania dokumentacji projektowej

– Inspektor nadzoru inwestorskiego