Budynek użyteczności publicznej – studio filmowe „ARTERION” w Łodzi, ul. Pomorska 69.

Wróć do galerii realizacji

Przebudowa budynku magazynowego na studio filmowe „ARTERION” w Łodzi, ul. Pomorska.

Powierzchnia zabudowy : 1 346 m²

Powierzchnia użytkowa : 1 403m²

Kubatura : 5 778m³

Ilość kondygnacji : 2

Zakres prac:

– Nadzór merytoryczny i koordynacja wykonania dokumentacji projektowej

– Inspektor nadzoru inwestorskiego