Kompleks hotelowo-konferencyjny „Magellan” w Bronisławowie.

Wróć do galerii realizacji

Kompleks hotelowo-konferencyjny „Magellan” (***) w Bronisławowie.

Powierzchnia zabudowy : 4 388 m²

Powierzchnia użytkowa: 9 412 m²

Kubatura : 38 433 m³ Ilość kondygnacji : 3

Zakres prac:

– Nadzór merytoryczny i koordynacja wykonania dokumentacji projektowej

– Nadzór inwestorski nad realizacją