Budynek hotelowo – konferencyjny „MOLO” w Smardzewicach

Wróć do galerii realizacji

Przebudowa i rozbudowa bundynku hotelowo – konferencyjnego „MOLO” w Smardzewicach.

Powierzchnia zabudowy : 600 m²

Powierzchnia użytkowa : 1 150m²

Kubatura : 2 700 m³

Ilość kondygnacji : 3

Zakres prac:

– Nadzór merytoryczny i koordynacja wykonania dokumentacji projektowej

– Inspektor nadzoru inwestorskiego