Budynek użyteczności publicznej w Łodzi, ul. Okopowa.

Wróć do galerii realizacji

Budynek użyteczności publicznej w Łodzi, ul. Okopowa 2.

Powierzchnia zabudowy : 958 m²

Powierzchnia użytkowa : 3 900m²

Kubatura : 14 000m³

Ilość kondygnacji : 6

Zakres prac:

– Nadzór merytoryczny i koordynacja wykonania dokumentacji projektowej

– Inspektor nadzoru inwestorskiego