Budynek biurowy część „C” w Łodzi, ul. Rewolucji.

Wróć do galerii realizacji

Budynek biurowy część „C” w Łodzi, ul. Rewolucji.

Powierzchnia zabudowy : 980 m²

Powierzchnia użytkowa : 3 350m²

Kubatura : 18 465m³ Ilość kondygnacji : 4

Zakres prac:

– Nadzór merytoryczny i koordynacja wykonania dokumentacji projektowej

– Inspektor nadzoru inwestorskiego