Budynek mieszkalny, wielorodzinny z garażem podziemnym, w Warszawie.

Wróć do galerii realizacji

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym, w Warszawie.

Powierzchnia użytkowa : 5 227 m²

Kubatura : 16 256 m³

Teren objęty realizacją : 1 454 m²

Ilość mieszkań : 63

Ilość kondygnacji : 7 kond. nadziemnych, 2 kond. podziemne

Zakres prac:

– Inspektor nadzoru inwestorskiego